Leerstijl......

Test je leerstijl...Version Française

Misschien is het u ook al opgevallen bij deelname aan een groepscursus: de wijze waarop mensen leren verschillen soms sterk. De ene moet het vooral hebben van "stevige theorie en een goede handleiding", de ander van "laten voordoen, en dan nadoen", en nog een ander van "maak me eerst duidelijk wat ik daar voor de praktijk aan heb".

Er zijn leerstijltests ontwikkeld, waarvan sommige ook on-line kunnen worden ingevuld, en men directe resultaten ziet. Wij ontwikkelden zo'n test voor senioren op grond van een invulformulier. Doe de test, en U krijgt van ons uw "leerstijlprofiel".

 

De THEORIE achter de test ...

De test is gebaseerd op de theorie van J. KOLB (Experiential learning, 1984).

De basis is volgende structuur van de leercyclus volgens KOLB, gaande van DOEN over VOELEN naar BEZINNEN en REFLECTEREN:

 

 

Hij onderscheidt 4 types:

  • DOENER: handen uit de mouwen, ideeën van anderen oppakken, steunen op ervaring
  • ZINZOEKER: de zaken rustig bekijken met veelhoeklens, invoelend, informerend en voorzichtig
  • DENKER: logisch analyserend, verklaring zoekend, ideeën zijn belangrijker dan "wat ze zeggen"
  • PRAGMATICUS: analyseert probleem in functie van effiënte oplossing, techn(ologi)sch georiënteerd, minder aandacht voor mensen en relaties

Ieder mens (en ook iedere groep) heeft een eigen "gemengde" leerstijl. Elke leerstijl vraagt een specifieke benadering.

TOP