Haal meer uit uw pc
(Vervolg cursus)


Korte inhoud

Bij een cursus beginners leren we de basis werking van computer met klavier en muis.

Nu we het toestel kunnen gebruiken gaan we in deze reeks de belangrijkste concepten herhalen en uitbreiden met de vele mogelijkheden van Windows 10. We leren App's gebruiken en organiseren.
Ook het werken in de cloud krijgt ruime aandacht (de App winkel, de schijf in de cloud: de Onedrive). Het delen met anderen of met je eigen smartphone of tablet komen aan de orde.

Veel antwoorden vind je op het Internet, maar daarnaast zijn er ook heel wat interessante Apps (Vb.: Kaarten, het Weer, Skype, Foto's, spelen …).

De interesse is echter niet voor iedereen gelijk: sommigen gaan graag fietsen of op reis naar leuke plekken, anderen werken liever in de tuin of maken liever lekker eten , of ... Veel van die opties hebben eigen Apps en daar gaan we dan naar op zoek.

Na de thema's van hierboven, bepaalt de groep cursisten zelf de inhoud van de volgende lessen.

Info voor de cursist

Vereiste voorkennis:de cursisten hebben een curus voor beginners gevolgd en kunnen vlot internet en mail gebruiken op hun toestel.

Praktisch

Sessie: reeks van 4 x 3 uur of 5 x 3 uur, af te spreken met de regioverantwoordelijke.
Vereist materiaal: 1 pc met het programma PowerPoint en beamer, 1 pc voor elke cursist.
Syllabus: begeleidende tekst.
BELANGRIJK: absolute beginners kunnen dit niet volgen.