Hoe werkt Seniornet Vlaanderen ?

Seniornet Vlaanderen is en VZW met een 60-tal lesgevers (ICT animatoren). Wij geven over heel Vlaanderen en Brussel les over computer, tablet, smartphone en de bijhorende toepassingen.

Wij beschikken niet over een eigen leslokaal, maar wel over eigen lesmateriaal.

Organisatie van lessen gebeurt steeds in samenwerking met een partner (organisatie) die in staat voor een lokaal, een internetverbinding, cursisten, pc’s om te kunnen oefenen, beamer en scherm. Het is ook deze partner die de les via de website bestelt.

Indien ter plaatse geen pc’s beschikbaar zijn, kunnen laptops van Seniornet Vlaanderen gehuurd worden.

Vergoedingen voor lesgevers, kilometers en eventuele huur van de laptops dienen steeds afzonderlijk besproken met de betrokken regioverantwoordelijke ( zie "Wie is wie?").

Betalingen gebeuren steeds via overschrijving na ontvangst van onze factuur.

Cash betalingen aan de ICT animator na de les zijn niet toegelaten.