Samsung laadt batterij vijf keer sneller op met grafeen

Capaciteit met 45 procent verhoogd...

Samsungs onderzoekscentrum heeft een ‘grafeenbal’ ontwikkeld die kan worden gebruikt om lithium-ionbatterijen tot vijf keer sneller op te laden en hun capaciteit te verbeteren.


De onderzoekers van het Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) hebben een manier ontdekt om siliciumdioxide te synthetiseren tot een driedimensionele bal van grafeen.

 

Die ballen gebruikten ze vervolgens als materiaal voor de anode en kathode van lithium-ionbatterijen, momenteel de meestgebruikte batterijen in consumenten-elektronica.

 

Hun bevindingen werden gepubliceerd in Nature. Het gebruik van de grafeenballen zorgt ervoor dat de capaciteit van een batterij met 45 procent kan verhoogd en de laadsnelheid wordt vervijfvoudigd. Bovendien kunnen de batterijen een temperatuur van 60 °C bewaren, wat volgens de onderzoekers noodzakelijk is voor gebruik in elektrische wagens.


Samsung heeft de technologie gepatenteerd in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dat betekent evenwel niet dat we de grafeenballen al in de batterij van Samsungs volgende smartphone zullen aantreffen. Er gaan vaak jaren over het proces om een nieuwe ontdekking te commercialiseren.

 

De technologieën van het SAIT vinden evenwel vaker hun weg naar de consumentenmarkt: het onderzoekslab zit onder meer ook achter de ontwikkeling van de quantum dots in Samsungs QLED-tv’s.


Bron: TechPulse van 3 december 2017

TOP  

Mag ik mijn laptop in de lader laten?

Er zijn maar een duizendtal oplaadcycli...

Na enkele jaren in gebruik is de accu van je laptop ongetwijfeld maar een schim meer van zichzelf. Kan je slijtage tegengaan door enkel de computer op te laden indien dat écht nodig is?

 

Als je je laptop niet telkens hoeft te verplaatsen, is het erg verleidelijk om hem te allen tijde in de lader te laten. Er doen echter heel wat geruchten de ronde: zo zou dat een negatieve impact hebben op de levensduur van je batterij en bovendien het risico op brand vergroten.

 

Zijn dit broodje-aap-verhalen, of is er wel een grond van waarheid? Is het gezond om de lader in je laptop te laten? De levensduur van je accu zal je niet verdubbelen, maar met deze tips kan je wel zijn capaciteitsverlies vertragen zodat je niet meteen de accu van je laptop hoeft te vervangen.

Types batterijen

Vroeger had je bij een elektrisch apparaat altijd een stopcontact in de buurt nodig. Gelukkig hangen we dankzij batterijen niet genageld aan de muur, maar dat betekent niet dat batterijcellen geen frustraties opwekken.

 

Zo zijn ze aan slijtage onderhevig, dus het is belangrijk dat we ze met zorg behandelen. Hoe je ze het best behandelt, hangt af van het type batterij. De twee meest voorkomende vandaag zijn Lithium-ion (Li-ion) en Lithium-polymeer batterijen.

 

Vroeger was nikkel-metaal de standaard (NiMH), maar die komen vandaag nauwelijks meer voor. Vele onderhoudsmythes stammen nog uit de NiMH-tijd, die een ander soort zorg vereisen.


Zo is het helemaal niet nodig om je batterij geregeld helemaal leeg te doen lopen, in tegenstelling tot NiMH-modellen. In tegendeel zelfs: Lithium-batterijen raken sneller uitgeput wanneer ze volledig worden opgeladen of ontladen. De ideale beschikbare capaciteit ligt ergens tussen de 30 en 70 procent.

Regelmatig laden

In principe is het dus niet helemaal onwaar dat je de laptop het best regelmatig uit de lader haalt. In ideale omstandigheden hoor je hem aan het stopcontact te hangen als zijn batterijcapaciteit rond de 30 procent zweeft.

 

Een moderne accu overleeft gemiddeld zo’n duizendtal oplaadcycli vooraleer zijn capaciteit ernstig ingedamd wordt. Een laadcyclus staat voor één keer volledig opladen en leeglopen van de accu. Laad je hem van 30 tot 70 procent op, dan kost je dat niet eens een halve oplaadcyclus.


Wat je ook doet, je batterij zal verslijten en inboeten aan oplaadcapaciteit.
Er stammen nog wat fabeltjes uit de tijd toen nikkelbatterijen met de scepter zwaaiden. Voor die batterijen moest je een nieuw apparaat eerst zo’n halve dag in het stopcontact stoppen om de accu te ‘trainen’.

 

Bij elektrische apparaten vandaag is dat nutteloos, want het opladen stopt eens de batterij helemaal vol is. De reden dat NiMH-batterijen helemaal leeg moesten zijn vooraleer je ze opnieuw laadt, is omwille van het ‘geheugeneffect’. Deze accu’s onthouden als ze niet helemaal ontladen zijn, waardoor ze voortaan naar dat niveau opladen en dus oplaadcapaciteit verliezen. Daarom worden nikkelbatterijen ook wel ‘luie batterijen’ genoemd.

Overladen

Toch is er ook wat te zeggen om de laptop in de lader te houden. Eens je accu een oplaadcapaciteit van 100% bereikt, stopt de oplader automatisch met laden en zal je laptop rechtstreeks stroom uit het stopcontact halen. Vanaf dan worden de oplaadcycli van de batterijen niet meer uitgeput.

 

Dat batterijen zouden ‘overladen’, is een fabeltje. Kwalitatieve accu’s kunnen helemaal niet overladen worden. Er is geen risico om je batterijen op deze manier te beschadigen, tenzij je een slechte oplader hebt van een Chinees merk.


Bovendien kan het ook verstandig zijn om je laptop eens helemaal vol te pompen met stroom. Vanaf je je toestel regelmatig laadt en ontlaadt, dan is je laptop snel het noorden kwijt en weet hij niet meer hoe lang zijn batterij het nog volhoudt.

 

Daarom raden laptopfabrikanten aan om je laptop minstens één keer per maand helemaal op te laden om deze schattingsmeter te kalibreren.

Warme of lege accu

Ook warmte heeft een impact op de levensduur van je batterijen. Telkens als een accu te warm wordt, krijgt zijn oplaadcapaciteit een flinke knauw. Heb je een laptop die snel warm wordt, of speel je graag spelletjes op je computer, dan is het geen slecht idee om zijn batterij uit zijn chassis te verwijderen. Natuurlijk is dit wel enkel mogelijk bij laptops waarbij je de accu effectief kan verwijderen.

 

Het klimaat speelt ook een rol: in de zomer wordt zijn accu meer op de proef gesteld. Best hou je elektrische apparaten in een koele ruimte. Laat je laptop dus niet in een snikhete auto achter. Extreme koude temperaturen creëren een soortgelijk effect. Stop hem dus ook niet in de koelkast of laat hem in de winter niet buiten liggen.


Eens je batterij zijn nulpunt bereikt, hang je hem het best zo snel mogelijk terug aan de lader. Geen zorgen, je hoeft niet te sprinten naar een stopcontact eens je laptop de geest geeft, maar het is niet gezond voor een accu om té lang leeg te zijn.

 

Vergaart je laptop maanden stof, dan kan het zijn dat je batterij gestorven is en dus geen lading meer kan vasthouden. Beschik je thuis nog over oude laptops, hang ze dan nu en dan eens aan de lader om een dergelijk doemscenario te vermijden.

Mag je je laptop nu aan de lader laten?

Helaas is er dus geen eenduidig antwoord. In theorie hou je zijn batterij best tussen de 30 en 70 procent, maar meer oplaadcycli tasten ook zijn levensduur aan. Wat je ook doet, je batterij zal verslijten en inboeten aan oplaadcapaciteit.

 

Dat is nu eenmaal hoe batterijen werken. De vraag is eerder wat het minst nefast is voor je accu. Apple raadde vroeger aan om MacBooks niet in de lader te houden, maar nu is dat advies nergens meer in hun handleidingen te bespeuren.

 

Sommige fabrikanten raden het af, anderen zeggen dat het nauwelijks impact heeft. Het is misschien niet optimaal om altijd de laptop in de lader te laten, maar het sop is de kool niet waard.

 

Bron: TechPulse van 22 november 2017

TOP  

IT-kwetsbaarheden ondanks GDPR

Tijd om orde op zaken te stellen...

Wat is de GDPR?

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

 

De wetgeving werd op het einde van vorig jaar goedgekeurd, en bestaat uit twee delen: de Regulation, die van toepassing is op de bedrijfswereld, en de Directive, voor overheidsdiensten zoals politie en justitie.


Beiden treden ze in mei 2018 officieel in werking; de komende twee jaar zullen fungeren als een overgangsperiode.

 

De GDPR is geen richtlijn, maar een verordening, wat betekent dat de tekst in elke Europese lidstaat op dezelfde manier wordt toegepast. Ze is van toepassing op alle automatische en digitale verwerkingen van persoonsgegevens, iets wat vandaag de dag in nagenoeg alle bedrijven gebeurt.

 

“Bepaalde zaken in de GDPR, zoals het aanstellen van een Digital Protecion Officer, zijn evenwel alleen van toepassing voor grotere bedrijven en in sectoren die gevoelige data verwerken”, weet Hans Graux.


De impact van de GDPR op een bedrijf hangt dus in grote mate af van de activiteiten die het uitvoert. Toch zijn er bepaalde voorbereidingen die elk bedrijf, ongeacht de grootte of aard van zijn activiteiten, best kan treffen. “Het dwingt organisaties om na te denken of ze goed bezig zijn met hun verwerking van data. Privacy moet worden ingebouwd in de bedrijfscultuur”, aldus Graux.

Waarom werd de Europese wetgeving rond databescherming veranderd?

De GDPR is in feite het resultaat van een herziening van de Europese wetgeving uit 1995; de Data Protection Directive. Die wetgeving werd door elke lidstaat op een andere manier geïnterpreteerd, wat uiteindelijk leidde tot fragmentatie en onduidelijkheid.

 

Daarnaast had de wetgeving nood aan modernisering om ontwikkelingen zoals de cloud en sociale media – en de enorme hoeveelheden data die daarmee gepaard gaan – het hoofd te bieden.

Wat betekent de GDPR voor bedrijven?

Op 25 mei 2018 zullen bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, volledig moeten voldoen aan de nieuwe set regels van de GDPR. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto, en vele andere factoren.

 

Hier lees je wat nu wel en niet als persoonsgegeven wordt beschouwd.


De voornaamste vernieuwingen in de GDPR draaien rond vier pijlers:


 1. Transparantie: Bedrijven moeten burgers informeren over hoe de data wordt verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.


 2. Data-overdracht: Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te wisselen.


 3. Recht om vergeten te worden: Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels gedeeld is met derde partijen.


 4. Meldplicht bij datalekken: Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.

 

Om die regels na te leven, moeten bedrijven exact weten waar ze persoonsgegevens verzamelen, en hoe deze beschermd en verwerkt worden.

 

Daarom is het voor bepaalde bedrijven aangeraden om een data protection officer aan te nemen; iemand die instaat voor de handhaving van de GDPR binnen het bedrijf.

Wat zijn de voordelen?

De GDPR kan rekenen op heel wat kritiek, maar uiteindelijk zijn er ook voordelen aan verbonden. De eenmaking van een versnipperd legaal raamwerk bijvoorbeeld. Dankzij de uiteenlopende interpretatie van de vorige wetgeving, moesten bedrijven voorheen rekening houden met 28 verschillende raamwerken rond databescherming.

 

Binnenkort zorgt de GDPR voor één legaal kader dat in heel Europa geldt. Zo wordt het gemakkelijker voor kmo’s om de activiteiten in het buitenland uit te breiden, aangezien ze geen rekening moeten houden met een andere wetgeving.

 

Bovendien kan de GDPR bedrijven op die manier collectief zo’n 2,3 miljard euro per jaar kunnen besparen; geld dat normaal naar advocaten en consultants zou gaan om wijs te geraken uit de verschillende wetgevingen.

Wat gebeurt er als de GDPR niet wordt nageleefd?

Bedrijven die aan de GDPR verzuimen, kunnen zware repercussies verwachten. Zo wordt er in de GDPR gewag gemaakt van verschillende boetes. Wanneer de verzamelde data niet correct wordt beheerd, een serieus datalek niet wordt gemeld of het bedrijf geen risico-assessment houdt, kan de boete oplopen tot 2 procent van de jaarlijkse omzet.

 

Voor ernstige misstappen kan dat bedrag stijgen tot maar liefst 4 procent van de omzet, met een maximum van 20 miljoen euro.


Bereid je voor op de GDPR in 4 stappen

Onderzoek van Kaspersky Lab toont aan dat heel wat Belgische bedrijven nog onvoldoende voorbereid zijn op de komst van de GDPR of zelfs niet weten wat de verordening precies inhoudt. Nochtans kwam de GDPR wel als topprioriteit naar boven in een recente ondervraging van Beltug, de belangenorganisatie van IT-beslissingsnemers in ons land. We spraken met Hans Graux en Geert Somers van advocatenkantoor time.lex om duidelijkheid te scheppen. 

Voorbereiding

De belangrijkste verandering die de GDPR voor een doorsnee bedrijf – dat niet specifiek datagevoelige gegevens verwerkt – met zich meebrengt, is dat het moet kunnen aantonen dat het zijn best heeft gedaan om de wetgeving na te leven.

 

“Voor een doorsnee kmo is documenteren de belangrijkste verandering en zijn er niet veel nieuwe verplichtingen”, zegt Graux. “Vergelijk het met de fiscaliteit. Je moet niet alleen belastingen betalen, je moet dat ook bewijzen in de vorm van een belastingaangifte”, maakt Somers de analogie.


De advocaten van time.lex zien vier belangrijke voorbereidingen die elk bedrijf moet treffen:


 1. Bewustmaking bij personeel
Doe je huiswerk. Praat intern met al je medewerkers die met persoonsgegevens in aanraking komen en zorg dat ook zij op de hoogte zijn. Kennen ze de principes van de GDPR? Waar kunnen ze terecht met vragen? Hoe kunnen ze eventuele problemen aankaarten? 


2. Maak een register aan
Alleen grote bedrijven zijn wettelijk verplicht om een register bij te houden, maar het is ook voor kmo’s een goed idee om dat te doen. Maak een overzicht van alle gegevens die in het bedrijf worden verwerkt, wat je ermee doet, en hoe ze worden bewaard en beschermd. Doe daarbij ook de oefening of er nog aangepaste maatregelen nodig zijn. 


3. Kijk contracten met partners na
Kijk al je contracten met externe partners en klanten na om je ervan te vergewissen dat alles conform de nieuwe wetgeving is. 


4. Kijk je bedrijfspolicy na
Maak ook intern de oefening. Kunnen e-mails van werknemers worden ingekeken? Wat is het beleid rond BYOD en opslagmedia zoals USB-sticks? Wat is de procedure bij een verloren laptop of bedrijfstelefoon?


 “Zorg dat je jezelf met de wet bekend maakt, zodat je gefundeerde beslissingen kan nemen. Het is bijna onmogelijk om 100% compliant te zijn. Bij controle moet je kunnen aantonen dat je je best hebt gedaan”, benadrukt Somers.

 

Actuele toestand

Voor 82 procent van de Europese organisaties bestaat het IT-beveiligingsbeleid enkel op papier. Dat blijkt uit het jaarlijkse Security Maturity Insight-rapport van beveiligingsbedrijf Securelink.

 

Bij 62 procent van de ondervraagde bedrijven ontbreekt bovendien de kennis om lekken of hacks te detecteren. Het percentage van organisaties dat kan reageren op een ontdekte bedreiging, is even klein.


Voor het onderzoek klopte Securelink aan bij 100 Europese bedrijven. Het gaat om organisaties actief in onder andere telecom, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, entertainment, onderwijs, vastgoed, verzekeringen, engineering en logistiek.

 

Daarmee lijkt de focus vooral op grotere organisaties te liggen, wat niet wil zeggen dat we de bevindingen niet kunnen extrapoleren naar een breder veld.

 

Een bedrijf als Securelink wil met dergelijk onderzoek natuurlijk de aandacht vestigen op het belang van beveiliging. Omdat we de exacte onderzoeksmethode niet kennen, valt het niet uit te sluiten dat de cijfers lichtjes gekleurd zijn.

 

Dat cyberbeveiliging voor teveel organisaties nog geen prioriteit is, ligt evenwel in de lijn van de verwachtingen. Securelink stelt vast dat de investering in security relatief laag blijft, iets wat Smart Business aan de hand van het de cijfers uit ons jaarboek kan bevestigen. “Bedrijven gaan nog al te vaak uit van het feit dat het hen toch niet zal overkomen”, zegt CEO Marco Barkmeijer.


Dat sentiment horen we al jarenlang. Zeker KMO’s maken zich er schuldig aan. De realiteit is natuurlijk dat een KMO het perfecte doelwit is voor een cyberaanval, aangezien een klein bedrijf geen voorpagina’s zal halen wanneer het getroffen wordt door bijvoorbeeld cryptomalware. Als de back-ups dan nog eens getroffen zijn, is zo’n organisatie al te vaak geneigd om te betalen voor zijn data. 

Tijd om op te staan

De cijfers mogen dienen als een wake up-call, zeker met de ingang van de GDPR-wetgeving in het achterhoofd. Die legt bedrijven immers de nodige verantwoordelijkheid op als het op de bescherming van hun data aankomt.

 

Wie het slachtoffer wordt van een inbraak waarbij persoonsgegevens gestolen worden, kijkt aan tegen sancties wanneer blijkt dat hij onvoldoende maatregelen heeft genomen om die gegevens te beschermen.

 

Eenvoudige zaken zoals encryptie kunnen hier een ‘quick win’ bieden, maar in het rapport van Securelink lezen we dat slechts 32 procent van de bedrijven gevoelige data effectief versleutelt. 


Cyberbeveiliging is een onvermijdelijke kostenpost, die met de GDPR-wetgeving bovendien quasi-verplicht wordt. Of je nu in house talent aanneemt, dan wel een externe partij aanspreekt om je netwerk te beveiligingen: het wordt hoog tijd dat je een actieplan opstelt.

 

Zeker wat de bescherming van gevoelige data zoals persoonsgegevens betreft, kan je niet lanterfanten. Niet alleen Europa zal je afrekenen indien je beveiliging ontoereikend was, ook de klant krijgt die kans. De GDPR voorziet immers een meldingsplicht in het geval van een hack.


Bron: TechPulse van 28 november 2017

TOP  

Microsoft sluit gratis Office-viewers af

Alternatieven genoeg...

Microsoft verwijst de viewers voor Word, Excel en PowerPoint naar de prullenbak. Gebruikers hebben gelukkig een paar alternatieven die even gratis zijn.


Microsoft haalt deze maand nog de gratis viewer voor Word-documenten offline. Het programma zal niet meer te downloaden zijn via de website, en er komen ook geen veiligheidsupdates meer.

 

Eind april 2018 volgen de viewers voor Excel en PowerPoint. De programma’s maken het mogelijk om Office-bestanden te bekijken als je geen Office-programma’s op je computer hebt staan. Microsoft verwijst gebruikers door naar de mobiele apps van Office. 


Dat de Word-viewer op pensioen werd gestuurd, liet Microsoft een jaar geleden al weten.  Vorige week voegde het daar de programma’s voor Excel en PowerPoint aan toe, samen met het Office Compatibility Pack dat ervoor zorgde dat de viewers ook bestanden van de recente versie van Office konden openen.

 

Als alternatief schuift het bedrijf de mobiele apps van Word, Excel en PowerPoint naar voor. In tegenstelling tot wat hun naam impliceert, kan je die ook zonder problemen op een pc downloaden via de Microsoft Store.

 

De Word, Excel en PowerPoint apps zijn gratis te gebruiken om bestanden te bekijken. Wie de documenten ook wil bewerken via deze weg, moet een Office 365-abonnement aanschaffen.


De Microsoft-apps zijn niet het enige alternatief. Andere kantoorpakketten zoals Google Docs en LibreOffice ondersteunen ook de mogelijkheid om Office-documenten te bekijken. Dat is geen perfecte oplossing, aangezien er soms problemen met de weergave kunnen opduiken omdat de ondersteuning van het bestandsformaat niet 100 procent is.

 

Wie liever op de viewers vertrouwt, kan de programma’s nog snel downloaden via Microsoft. Wees je dan wel bewust dat Microsoft de veiligheid van de apps niet meer gegarandeerd.


Bron: TechPulse van 20 november 2017

TOP  

Mypension.be berekent nu ook je pensioen

Simuleer en evalueer uw carrièrebeslissingen...

Het officiële Belgische overheidsportaal voor pensioenen krijgt meer mogelijkheden. Gebruikers zullen op de website ook hun toekomstig pensioen kunnen berekenen.


Binnenkort zal je via mypension.be kunnen inschatten welk pensioenbedrag de regering aan je zal uitkeren na het beëindigen van je loopbaan. Federaal minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine stelt vandaag een aantal verbeteringen aan het online overheidsportaal voor.

 

Het berekenen van je toekomstige pensioenbedrag behoort tot een van de nieuwigheden die de regering vandaag presenteert. Ter verduidelijking: het berekende bedrag zal geen definitief cijfer zijn. Het gaat om een raming “op basis van de huidige loopbaan en de huidige wetgeving”, aldus een woordvoerder van minister Bacquelaine.


Op mypension.be kan je sinds vorig jaar al terecht om te controleren wanneer je ten vroegste op pensioen kan gaan, en welk bedrag je uit je aanvullend pensioen mag verwachten. De ambitie is om tegen volgend jaar nog meer en uitgebreidere simulaties op mogelijk te maken.

 

Minister Bacquelain wil dat het dan voor gebruikers mogelijk wordt om na te gaan welke invloed een bepaalde carrièrebeslissing heeft op het pensioenbedrag. Wie bijvoorbeeld vier vijfde of halftijds gaat werken, zou zo kunnen bekijken wat dat in de praktijk betekent voor zijn overheidsondersteuning aan het einde van de rit.

 

Bron: TechPulse van 21 november 2017

TOP  

5 redenen om de nieuwe Firefox te proberen

Efficiëntie is hier aan de orde...

Gisteren bracht Mozilla de grootste update ooit uit voor Firefox. Met de nieuwe Quantum-engine is hij sneller, RAM-efficiënter en bovendien heeft zijn uiterlijk ook een grondige opsmukbeurt gekregen.

 

Daarnaast staan er nog een heleboel andere vernieuwingen in de wachtrij: met WebRender zal de grafische kaart van je systeem ingezet worden om pagina’s nog sneller te laden. Firefox heeft ambities om Chrome van de troon te stoten. Ik ben alvast overgestapt: dit is waarom.

1. Firefox is sneller dan Chrome

Wil je veel pk’s onder de motorkap van je browser, dan moet je Firefox proberen. De Quantum-update transformeerde hem van een tweetaktje tot een echte racewagen.

 

De ontwikkelaars beloven dat de nieuwe versie twee keer sneller is dan zijn voorganger en dat hij nu minstens even snel is als Chrome. The Verge legde beide browsers op de pijnbank met een speedtest-duel en Firefox kwam als winnaar uit de bus.

2. Hij is geen RAM-vreter

De nieuwe Quantum-engine focust zich helemaal op efficiëntie. De browser gebruikt voortaan namelijk 30 procent minder geheugen dan Chrome. Enkel op Mac moet de browser nog (nipt) de duimen leggen.

 

Als je meerdere tabbladen hebt openstaan in de Google-browser, wordt je computer aanzienlijk trager. Firefox zal sneller vele tabs tegelijk laden zonder dat je werkgeheugen helemaal opgeslokt wordt. De nieuwe engine maakt namelijk beter gebruik van meerdere rekenkernen.

3. De vos kreeg een nieuwe pels

Modetrends blijven veranderen, en dat is ook het geval met online design. Versie 57 van Firefox maakt komaf met het Australis-design uit 2014 en introduceert de Photon-look.

 

Tabbladen ogen voortaan strakker en de nieuwe look is beter geschikt voor schermen met een hoge resolutie. Menu-onderdelen passen zich namelijk beter aan op verschillende schermformaten.

4. Weg Yahoo, hallo Google

Jarenlang was Yahoo het vaste zoekhulpje bij Firefox. Google heeft echter met voorsprong de meest gebruiksvriendelijke en universele zoekmachine in zijn rangen. Vanaf nu is Google dan ook de nieuwe standaard-zoekmachine op Firefox.

 

Ook is er in de rechterbovenhoek standaard geen losse zoekbalk meer. Wil je daar toch een balkje of maak je liever gebruik van Yahoo of Bing, dan kan je dat in het instellingenmenu finetunen.

5. Het wordt alleen maar beter

In de nabije toekomst heeft Mozilla nog een heleboel andere vernieuwingen in petto. Diegene die ons het meest in het oog springt, is WebRender. Die belooft nog een stevigere performantieboost dan de nieuwe Quantum-engine.

 

Browsers zoals Chrome doen momenteel nog niets met de grafische kaart van een systeem. WebRender daarentegen voedt zich met de grafische kracht van je GPU om een webpagina te renderen zoals dat bij een game gebeurt.

 

Aan minimaal 60 frames per seconde moet de webpagina op je browser verschijnen, bij krachtige computers kunnen die zelfs draaien op 200 tot 400 FPS. Het project bevindt zich wel nog maar in een vroeg ontwikkelingsstadium.


Bron: TechPulse van 16 november 2017

TOP