Het Digitale Inclusie Model.

 

Voor de senioren is ICT een echte uitdaging. Computerlogica, gebruik van muis en toetsenbord, al die verschillende softwarepakketten, het is een totaal nieuwe wereld en het vergt veel energie om het allemaal te begrijpen, te onthouden en er iets nuttigs mee te doen. En toch boeit het hen en willen ze het proberen. Dikwijls op vraag van de kleinkinderen om met opa en oma te kunnen e-mailen.

 

Een goede begeleiding bij het verwerven van digitale vaardigheden is dan ook essentieel. Deze begeleiding is niet alleen vereist tijdens de les, ook een aangepast leertraject volgen is heel belangrijk en vergt begeleiding.

 

De senioren maken deel uit van de Digitale Kloof en overeenkomstig de daarbijhorende filosofie was het voldoende om ervoor te zorgen dat ze toegang hadden tot de computer en internet en onderricht kregen over het gebruik van de computer en de verschillende software pakketten. De realiteit leert evenwel dat heel wat senioren na een tijd les volgen toch nog afhaken omdat ze niet kunnen volgen of er het nut niet van inzien.

 

Recent onderzoek toont dan ook aan dat deze aanpak niet toereikend is. Uiteindelijk moet er toegevoegde waarde zijn: de digitale wereld moet een hulpmiddel zijn om de dagdagelijkse dingen des levens te verrijken en te ondersteunen. Dit betekent dat het niet voldoende is om de senioren een aantal software pakketten aan te leren. Finaal moet er gekeken worden welke dingen de mensen boeien en hoe de digitale wereld daarbij kan helpen. Het essentieel verschil is dat we hier niet meer vertrekken vanuit de computerwereld, maar vanuit het perspectief van het dagdagelijks leven.

 

Het leertraject voor senioren wordt dus een stuk langer om de Digitale Inclusie te bereiken. Om ongelukken op dit traject te vermijden is een aangepaste begeleiding dan ook absoluut vereist. Het traject moet een geleidelijke kennisopbouw toelaten, met geen te grote stappen maar wel met een logische opbouw. Het eindobjectief zal voor iedereen anders zijn en gaat natuurlijk ook wat samen met de ambities die mensen op een bepaalde leeftijd nog hebben. Dit betekent dat er misschien nood zal zijn aan verschillende leertrajecten: een standaard traject voor wie er vlot mee overweg kan, en een rustiger traject voor wie het steeds te snel gaat.

 

 

Het Digitale Inclusie Model wil hiervoor een antwoord bieden door structuur te brengen in het leerproces dat gepaard gaat met het verwerven van de digitale vaardigheden. Het is een model met drie kennisniveaus.

 

 • Kennisniveau 1: Basis. Cursisten zonder enige kennis van of ervaring met computer leren werken met de muis en het toetsenbord, geraken vertrouwd met Windows, de beginselen van tekstverwerking, internet en e-mail.
 • Kennisniveau  2: Software pakketten. Doorheen een keuze uit een aantal software pakketten zoals Word, Picasa, Google, Online bankieren maar ook Tax-on-Web en andere wordt de cursist zo vertrouwd met de computerwereld en de digitale snelweg dat zij/hij vlot kan omgaan met de verschillende software balken (menubalk, statusbalk, knoppenbalk enz.) en functies van de courante software pakketten.
 • Kennisniveau  3: Zelf bouwen. De cursist beschikt nu over zoveel praktische kennis van allerhande software pakketten, dat zij/hij zelf nieuwe dingen durft te maken waarmee zij/hij naar buiten wil komen. Typische voorbeelden hier zijn een Blog of Facebook account maken, een Diashow maken enz.

Sommige onderwerpen zullen niet specifiek zijn voor een kennisniveau maar op twee niveaus kunnen voorkomen. Een paar voorbeelden kunnen dit verduidelijken:

 

  • Online Bankieren: basisfuncties zoals de procedures van de kaartlezer, de  stand van de rekeningen, de geschiedenis van de verrichtingen, een overschrijving maken en hierbij opgeslagen namen gebruiken behoren tot kennisniveau twee.
   Meer complexe bewerkingen zoals doorlopende opdrachten, domiciliŽringen, Visa kaart, leningen en beleggingen zijn duidelijk voor het derde niveau.
  • Word: een brief maken behoort zeker tot het leerpakket van kennisniveau twee.
   Maar Word bevat ook veel complexere functies zoals labels maken, sjablonen, kommentaren bij nazicht en andere die duidelijk hogere vaardigheden vereisen.

  15 maart 2011

   

TOP