Het Rustig Traject.

 

Het eindobjectief op de digitale snelweg zal zeker niet hetzelfde zijn voor alle senioren; het hangt natuurlijk ook wat samen met de ambities die mensen op een bepaalde leeftijd nog hebben. Dit betekent dat er misschien nood zal zijn aan verschillende leertrajecten met verschillende eindpunten: een standaard traject voor wie er vlot mee overweg kan, en een rustiger traject voor wie het steeds te snel gaat.

 

 

Het Digitale Inclusie Model kan perfect verschillende leertrajecten ondersteunen:

 

 • Standaard leertraject: senioren die vlot overweg kunnen met muis, toetsenbord, de computerlogica en de digitale snelweg een plaats kunnen geven in hun dagdagelijkse activiteiten, zullen heel het traject willen afleggen.
 • Rustig leertraject: voor anderen zal het allemaal wat minder vlot gaan. In alle groepen zijn er cursisten die moeite hebben met de gemiddelde snelheid van de groep. Zij hebben nood aan een iets trager ritme met meer oefeningen en minder leerstof per les. Het gaat voor hen meestal te snel. Hun eindambities zullen dikwijls dan ook minder ver reiken.
 • Een goed princiepe is: daar waar de lesgever bij het standaard traject het ritme van het gemiddelde van de groep volgt, volgt hij bij het rustig traject het ritme van de traagste.
  Cursisten die vinden dat het te traag gaat zitten in de verkeerde groep.
 • Eens begonnen met een rustig leertraject is de kans groot dat de senioren opgesplitst worden in twee groepen: een groep die zich goed voelt met het standaard traject en een groep die liever steeds les krijgt aan een rustig ritme.
  Beide trajecten zullen dan naast mekaar lopen voor verschillende groepen senioren.

Wat betekent dit nu voor de verschillende niveaus:

   • Proefles: om de cursisten zelf te laten aanvoelen in hoeverre ze het standaard ritme aankunnen, dan wel beter gediend zijn met het Rustig Traject, kan op voorhand een proefles voorzien worden.

    Tijdens deze proefles wordt niets aangeleerd. Aan de hand van een aantal praktische oefeningen met de muis, het toetsenbord en een computerspel kunnen de cursisten voor zichzelf uitmaken voor welk traject ze best kiezen.
   • Basis: een basiscursus van 7 lessen is hier vereist.

    Bij het Standaard Traject bevat het programma naast Windows, Internet en Mail ook het maken van een brief met Wordpad.

    In het Rustig Traject wordt het deel over Wordpad sterk herleid en is het programma voornamelijk gericht op het vlot leren omgaan met Internet en Mail.

    Op het einde van de reeks is het belangrijk om met de groep het bestaande lessenpakket te overlopen en samen te overleggen welke lesonderwerpen hun aanspreken voor toekomstige reeksen.

    De eerste reeks na de basiscursus begint met een opfrissing van de basis.
   • Software pakketten: zoals vermeld bij het basisniveau dienen de onderwerpen goed met de groep afgesproken.

    De leerstof zal beperkt worden tot de basisfuncties van de software pakketten. Op deze wijze zal het aantal lessen per reeks hetzelfde zijn als bij het standaard traject, maar meer oefeningen en herhalingen bevatten.

    Voor deze senioren zal dit waarschijnlijk het niveau zijn waartoe ze zich met de computer willen beperken. Regelmatig de inkomende mails bekijken, wat internetten, af en toe een briefje schrijven, telefoneren met een familielid in het buitenland, online bankieren en de jaarlijkse belastingsbrief, meer moet dat niet zijn.
   • Zelf bouwen zal bij deze groep cursisten minder in aanmerking komen.

  15 maart 2011

   

   

TOP